Rekisterinpitäjä

Yellow Tulip (Y-tunnus 2274704-1)
Satu Laukkanen
Iltaruskonkuja 7
36110 Ruutana

Rekisterin nimi

Yellow Tulipin asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetäänYellow Tulipin asiakastietojen ylläpitämiseen sekä asiakkaiden tilausten arkistointiin ja käsittelyyn.Tietoja voidaan käyttää Yellow Tulipin toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään hankilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakasuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Yellow Tulipilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme sähköpostitse info@yellowtulip.fi

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

asiakkaan nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
tunnistamis- ja käyttötiedot
asiakkuuteen liittyvät tiedot
tiedot käsitellyistä tilauksista

Rekisterin suojaus

Yellow Tulipin verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmän ylläpito ja päivitysten hoito on ajanmukaista. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään rekisterinpitäjän määrittämät työntekijät ja yhteyshenkilöt. Järjestelmän käyttöoikeudet rajataan vain välttämättömiin toimenpiteisiin. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse ja osoittaa rekisterinpitäjälle

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.